top of page

Můj přístup aneb jak to dělám

Při práci se dřevem následuji důležité principy, které jsem si stanovil tak, aby​

  • moje práce co nejméně škodila přírodě na všech úrovních,

  • mi pomáhaly dosahovat co nejlepších výsledků souladem mezi mnou, dřevem a majitelem výrobku,

  • do mých výrobků přecházela jen "živá" energie​,

  • jsem dělal vše nejlépe jak dovedu.

Nenásilné získávání dřeva

   Všechno začíná dřevem. Tedy, vlastně semínkem :-). Mám rád dřevo a také mám rád stromy. Věřím, že stromy jsou tu z mnoha různých důvodů a jedním z těch velmi okrajových je využití dřeva lidmi. Nikdy nekácím strom, jen abych z něj mohl něco vyřezat. Využívám dřevo pouze těch stromů, které musí být pokáceny z jiných důvodů. Vlastně o pokácení stromů nikdy nerozhoduji, protože žádné nevlastním.

   Při získávání dřeva komunikuji s jeho duchem (dévou), děkuji mu za jeho život a za jeho dřevo. Vždy se ptám, jestli mohu jeho dřevo použít pro své výrobky. Věřím, že každá bytost má právo svobodné volby.

   Tomuto přístupu jsem se rozhodl říkat nenásilné získávání dřeva.

Naslouchání dřevu

   Když už mám kus dřeva, jež jsem se rozhodl použít, je pro mě klíčové naslouchat mu. Někdy okamžitě vím, že se chce stát lžící, jindy dlouho vůbec nevím, čím se chce stát. V obou případech nechám své ruce, aby dělaly, co umí. Aby se dřevem nechaly vést. Samozřejmě o tom všem i přemýšlím, ale naučil jsem se nedělat všechna rozhodnutí myslí. Někdy to, co může vypadat jako úplný nesmysl, dopadne jako nečekaně krásné nebo objev něčeho nového.

Ruční nástroje

   Používám téměř výhradně ruční nástroje. Někdy dělám výjimky, ale to jen při kácení nebo porcování opravdu velkých kmenů (to používám motorovou pilu). Dávám tak výrobkům více své vlastní energie. A taky mě to MOC baví. Práci s ručními nástroji prostě miluju. Používám jich celou řadu od japonských pil, seker a teslic přes nespočet různých dlát až po "obyčejné" nože.

Ergonomie a design

   Při vyřezávání se zaměřuji především na to, aby se moje výrobky dobře používaly a dobře vypadaly. Mám rád minimalistický design. To pro mě znamená, že design vychází z funkce a užívám jedině estetické prvky, které nijak nezhoršují funkčnost. Tyto principy jsou obzvlášť důležité při vyřezávání dřevěných lžic, kde se také můžete dočíst více.

Energie stromů

   Každý strom má svou vlastní energii. Svůj archetyp. Vše je propojené - fyzikální vlastnosti jeho dřeva, jeho medicínské využití, způsob šíření, kulturní aspekty sahající tisíce let nazpět. Každý strom má v sobě uložen energetický otisk celého svého druhu. To vše na nás jemně působí, když jsme poblíž živému stromu. Velmi jemný energetický otisk zůstává v každém kousku dřeva - tedy i v každém mém výrobku. Keltové měli dokonce svůj kalendář a mytologii postavenou kolem energie stromů. Využívám toho především pro výběru dřeva při výrobě na míru.

 

Zde přikládám pár odkazů, ze kterých čerpám:

http://www.shaman.cz/keltove/stromoskop/

http://www.thegoddesstree.com/trees/index.htm

https://treesymbolism.com/tree-meanings/all-trees-a-f

https://www.learnreligions.com/celtic-tree-months-2562403

https://www.druidry.org/library/trees/nature-and-celtic-tree-calendar

bottom of page